• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Etkinlikler

ITEAC 2018

Second International Teacher Education and Accreditation Congress | İkinci Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi EPDAD – Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 27 – ...

1st International Teacher Education and Accreditation Congress, 19-21 May 2017, Istanbul/Turkey

Genel amacı öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeniyönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için ...

ITEAC 2017

I. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi [ITEAC] Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği [EPDAD],  Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin işbirliğiyle ...

Uygulamalı Akreditasyon Eğitimi

7-8 Şubat 2014 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı II

24-25 Aralık 2015, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Cebeci – Ankara 24 Aralık 2016 tarihinde, II. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı, RPD Lisans Eğitimi Standartları Geliştirme  Çalıştayı ...

Duyurular

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi 19-21 Mayıs 2017

Öğretmen Eğitiminde Program Değerlendirme ve Akreditasyon El Kitabı

Linkler