• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

2015.10.1-2 – Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Geliştirme Çalışmaları