• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

2015.9.25 – Ulusal Kalite Kuruluşu Toplantıları – I