• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

2015 – Ulusal Kalite Kuruluşu Toplantıları – II