• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

2016.12.24 – RPD Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Geliştirme Çalışmaları