• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ İNİSİYATİF GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI / DEKANLAR TOPLANTISI