• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

RPD Eğitimi Standartları Çalıştayı