• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

EFDEK toplantısı ile eş zamanlı akreditasyon çalıştayı