• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

EPDAD toplantısıyla bütünleşik sanal akreditasyon