• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

II. Ulusal Kalite Kuruluşları İstişare ve Paylaşım Toplantısı, 2016