• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Yükseköğretimde Yeni Eğilimler: Değişime Ayak Uydurmak – 2016 Uluslararası Sempozyumu