• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Standartlar ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı 2015