• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Duyuru: EPDAD’ın Tescil Belgesinin Yenilenmesi ve Akreditasyon Faaliyetleri Takvimi