• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

2018.1.31 – EPDAD’ın Kalite Tescil Yetkisi Uzatıldı