• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı – I