• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Ulusal Kalite Kuruluşu Toplantıları – I