• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

YÖK Ulusal Akreditasyon Kurulusları İle Toplantı