• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

EPDAD’ın 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı