• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

YÖKAK’tan EPDAD’a Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi