• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

22-23 Haziran EPDAD Sürekli Gelişim Çalıştayı