• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

EPDAD Kurum Temsilcileri ÖDR Eğitim Çalıştayı