• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Belgeler

Tüzükler


Yönetmelikler

 • Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği – PDF için  tıklayınız.
 • EPDAD Çalışma Yönetmeliği – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Bütçe ve Malî İşler Yönetmeliği – PDF için tıklayınız.

Yönergeler

 • EPDAD Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD EFAK Eğitim Komitesi Yönergesi – PDF için  tıklayınız.
 • EPDAD Aday Belirleme Komitesi Yönergesi – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Arşiv Oluşturma ve Yönetimi Yönergesi – PDF için tıklayınız.

Ziyaret Ekibi ve Değerlendirilecek Programlara Yönelik Dökümanlar

 • EPDAD Akreditasyon Ziyaret Ekibi Faaliyet Kılavuzu – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Yanıt Aranacak Soru Formları için tıklayınız.
 • EPDAD Akreditasyon Elektronik Başvuru Formu – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Lisans Programları Değerlendirme Başvuru Formu – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Öğretmen Eğitimi  Programı Özdeğerlendirme Raporu – PDF için tıklayınız.

Genel

 • EPDAD Kalite Politikası Kılavuzu – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Etik Kurallar Kılavuzu – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Etik Kurallar Bildirimi – PDF için tıklayınız.
 • Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Öğretmen Eğitiminde Program Değerlendirme ve Akreditasyon El Kitabı – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Programı Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Öğretmen Eğitimi Değerlendirme Raporları Yazım Kuralları – PDF için tıklayınız.
 • Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Öğretmen Yetiştirme ve Eğitim Bilimleri – PDF için tıklayınız.
 • EPDAD Değerlendirmelerine Öğrenci Değerlendirici Katılımı Pilot Uygulama Esasları – PDF için tıklayınız.