• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Vizyon, Misyon ve Stratejik Hedefler