• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Öğretmen Eğitimi Standartları ve Akreditasyon Süreci Çalıştayı