• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Eğitimi Standartları Çalıştayı