• Eğitim Fakülteleri Eğitim ve Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

Sıkça Sorulan Sorular

Standart Alanı 1

Öğretimin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi

Fakülte lisans programlan dosyası (Ders programları, Ders Dağılım Çizelgeleri ile birlikte).

Hangi eğitim-öğretim yılına ait program? (İçinde bulunulan güz ve bahar dönemi mi?)

Fakülte lisans programları dosyası içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait olmalıdır. Fakat ziyaret ekibi sorarsa önceki yıllarla ilgili belgeler de sunulabilmelidir.

İncelenen programlardaki her ders için öğretim programları örnekleri (Ders Öğretim Programı Formu)

Bu form yerine Bologna Süreci formunu kullanabilir miyiz?

Ders Öğretim Programı Formu yerine Bologna Süreci formu kullanılabilir. Ancak standardizasyon açısından hepsi aynı olmalıdır.

İstenirse sağlanan format veya Bologna Süreci için verilen format kullanılabilir.

Önceden belirlenmiş sayı ve formattaki öğrenci çalışmalarından örnekler (Öğrenci Çalışmalarının Gösterilmesi)

Örnekler hangi eğitim öğretim yılına ilişkin olacak?

Öğrenci Çalışmalarından Örnekler, içinde bulunulan öğretim yılına ait olmalıdır. Ayrıca bir önceki yıla ait örnekler de istenildiği takdirde sunulabilmelidir.

Üniversite kataloğu

Katalog yerine elektronik ortamdaki Ders Kataloğu’nun web adresi yeterli midir?

Katalog yerine elektronik ortamdaki ders kataloğunun web adresi yeterlidir.

Öğrencileri değerlendirmek ve onlara dönüt vermek için kullanılan yöntemleri gösteren örnekler

Değerlendirme yöntemleri hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

Değerlendirme yöntemleri içinde bulunulan öğretim yılı ve önceki akademik yıllardan örnekler hazır olmalıdır.

Standart Alanı 2

Öğretim elemanları

İncelenen bütün programlardaki öğretim elemanlarının listesi.

Hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

Öğretim elemanlarının listesi içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait olmalıdır. Fakat ziyaret ekibi isterse önceki yıllara ait örnekler de sağlanabilmelidir.

İncelenen bütün programlarda öğretim elemanlarına yardımcı olan teknik ve yardımcı personelin listesi

Hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

Teknik ve yardımcı personelin listesi, içinde bulunulan eğitim-öğretim yılına ait olmalıdır.

Öğretim elemanlarının ders yüklerini ve diğer görevlerini gösteren belgeler (Öğretim Elemanları Ders Yükü Formu)

Hangi eğitim-öğretim yılına ait olacak?

Öğretim elemanlarının ders yüklerini ve diğer görevlerini gösteren belgeler, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır. Çünkü kurumun geçmişten günümüze gelişimini görmek gerekir.

Bu form yerine üniversiteye ait ders yükü bildirim formu kullanılabilir mi?

Üniversiteye ait ders yükü bildirim formu kullanılabilir. Standart form olması değerlendiricilerin işini kolaylaştıracaktır.

Öğretim elemanlarının mesleki gelişim etkinlikleri (Yurtiçi ve yurtdışı toplantı, seminer, sempozyum, kurs ve lisansüstü programları ekleyiniz).

Hangi eğitim-öğretim yılını kapsayacak?

Öğretim elemanlarının mesleki gelişim etkinlikleri, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır.

Mesleki gelişim ve araştırmalarla ilgili olarak fakültenin son üç yılda yaptığı harcamalar. Üniversite fonlarını, üniversite dışı fonları ve döner sermayeyi ekleyiniz.

Etkinlikleri gösteren belgeler ve yazışmalar hangi eğitim öğretim yılına ait olacak?

Etkinlikleri gösteren belgeler ve yazışmalar, içinde bulunulan ve önceki iki yıla ait olmalıdır.